Informácie o záruke Ninebot

OBMEDZENÁ ZÁRUKA NA PRODUKT

Panmi zaručuje pôvodnému kupujúcemu, že výrobok bude bez chýb (ďalej len „obmedzená záruka na produkt“). Spoločnosť Panmi a jej autorizovaní predajcovia nezodpovedajú za škody spôsobené tým, že spotrebiteľ nedodržal poskytnuté pokyny týkajúce sa používania produktu. Táto obmedzená záruka na produkt sa vzťahuje na všetky produkty zakúpené od spoločnosti Panmi a jej autorizovaných predajcov počas 12 mesiacov od dátumu prijatia zásielky  („Obmedzená záručná doba na produkt“). Na produkty značky „Segway-Ninebot“ zakúpené od Autorizovaného predajcu sa vzťahuje 12-mesačná záručná lehota od dátumu prijatia zásielky.

Na náš tovar sa vzťahujú záruky, ktoré nemožno vylúčiť podľa austrálskeho spotrebiteľského zákona. Máte nárok na výmenu alebo vrátenie peňazí za závažnú poruchu a náhradu za akúkoľvek inú rozumne predvídateľnú stratu alebo poškodenie. Máte tiež nárok na opravu alebo výmenu tovaru, ak tovar nemá prijateľnú kvalitu a porucha nepredstavuje závažnú poruchu. Táto obmedzená záruka na produkt poskytuje dodatočnú ochranu a je preferovanou metódou pomoci zákazníkom, pretože sme ju optimalizovali tak, aby predstavovala štruktúrovanejší a efektívnejší prístup k riešeniu akýchkoľvek problémov v súlade s podmienkami a výnimkami uvedenými nižšie.

KRYTIE A APLIKÁCIA

Ak sa zistí chyba hardvéru na základe platnej reklamácie u autorizovaného predajcu v rámci Obmedzenej záručnej doby na produkt, buď: 

 • Opravte produkt pre pôvodného kupujúceho bezplatne pomocou nových alebo renovovaných náhradných dielov; alebo
 • Vymeňte produkt za nový alebo repasovaný produkt; alebo vrátiť produkt.
VYLÚČENIA A OBMEDZENIA

Táto obmedzená záruka na produkt sa nevzťahuje na žiadne škody spôsobené za nasledujúcich okolností:

 1. Škody spôsobené prírodou alebo Božími činmi, napríklad údery blesku, cyklóny a podobne.
 2. Nedbalé alebo nesprávne použitie produktu.
 3. Komerčné využitie produktu.
 4. Neoprávnené úpravy ktorejkoľvek časti produktu.
 5. Poškodenie spôsobené používaním s inými produktmi ako Segway-Ninebot.
 6. Škody spôsobené nedbanlivosťou, nehodou, zneužitím, zneužitím, povodňou, požiarom, zemetrasením alebo inými vonkajšími príčinami.
 7. Poškodenie spôsobené prevádzkou produktu mimo povoleného alebo zamýšľaného použitia opísaného v pokynoch výrobcu poskytnutých Segway-Ninebot alebo nesprávnym napätím či zdrojom napájania
 8. Škody spôsobené servisom produktu (vrátane upgradov a rozšírení) vykonaným kýmkoľvek, kto nie je autorizovaný spoločnosťou Panmi na vykonávanie takýchto služieb; alebo 
 9. Poškodenie spôsobené prirodzeným opotrebovaním.