Informace o záruce Kugoo

KUGOO poskytuje spolehlivou záruku, která je zpracována maximálně bezproblémovým možným způsobem. V níže uvedené tabulce jsou uvedeny záruční lhůty různých produktů, protože záruční doby se liší podle modelů.

Každý prodejce má smluvní povinnost nabídnout záruční list. Pokud má váš produkt KUGOO problém související se zárukou, musíte si ponechat původní doklad o koupi, vaši omezenou záruku a oprávněné záruční nároky, abyste si mohli ověřit, zda máte nárok na záruku.

Poprodejní servis – evropské centrum

Kugoo Warranty Info - After Sales Service - Europe Center

Záruční nároky na problémy související s kvalitou

Na všechny závady související s kvalitou u položek prodávaných přímo společností KUGOO nebo autorizovanými prodejci společnosti KUGOO se vztahuje rozsáhlá záruka počínaje datem nákupu (časovou osu vašeho produktu naleznete v horní části stránky).

Jakmile produkt obdržíte a zjistíte problém s kvalitou, dejte nám prosím vědět do 3 dnů a celá částka vám bude vrácena, jakmile ji naše společnost obdrží a potvrdí. Pokud to trvá déle než 3 dny, budeme to řešit jako normální problém s kvalitou. Doba se počítá na základě skutečného doručení logistických informací jako 3 pracovní dny.

Proces: 

● Kupující musí poskytnout dostatečný doklad o koupi.

● KUGOO musí zdokumentovat, co se stane, když kupující řeší problémy s produktem.

● Vyžaduje se sériové číslo vadné položky a/nebo viditelný důkaz zobrazující vadu.

● Může být nutné vrátit položku ke kontrole kvality.

● U vadných položek, které společnost KUGOO musí vrátit, zanikají záruky na tyto výměny, pokud bude nesprávná položka vrácena společnosti KUGOO nebo pokud nebude vrácena vadná položka.

● Vadný produkt musíte zabalit do původního obalu nebo do obalu schváleného prodejcem.

● Kugoo nabízí záruku na opravu, což znamená, že pokud dojde k problému, zašleme vám nový díl s jednoduchými pokyny, jak jej opravit. V případě problému můžeme poskytnout další pokyny.

Platný doklad o koupi: 

● Číslo objednávky z online nákupů uskutečněných prostřednictvím společnosti KUGOO nebo autorizovaných prodejců společnosti KUGOO.

● Potvrzení o nákupu, vaše omezená záruka a oprávněné záruční nároky.

● Potvrzení o prodeji s datem od autorizovaného prodejce KUGOO, na kterém je uveden popis produktu spolu s jeho cenou.

Upozorňujeme, že pro zpracování záruční reklamace může být vyžadováno více než jeden typ dokladu o koupi (např. potvrzení o převodu peněz a potvrzení adresy, na kterou byla položka původně odeslána). Záruční nároky na vady výrobku vyprší jejich původní záruční lhůta po otevření záruční reklamace. Není možné zpracovat záruční reklamaci na položky, u kterých vypršela původní záruční lhůta, doba pro uplatnění reklamace, podle toho, která doba je delší.

ZÁRUKA BUDE NEPLATNÁ A VŠECHNA PRÁVA Z NÍ BUDE ZTRACENA V NÁSLEDUJÍCÍCH SITUACÍCH:

●Výrobek nebyl komerčně uveden společností KUGOO ani žádným z jejích autorizovaných prodejců.

●Výrobek byl upraven nebo opraven neautorizovanými techniky nebo/a použitím vadného, ​​upraveného nebo neoriginálního zařízení/příslušenství.

●Výrobek utrpěl nehody nebo poškození způsobené vnějšími faktory, atmosférickými podmínkami nebo jinými podobnými událostmi.

●Poruchy jsou způsobeny špínou, nečistotami, vodou, cizími tělesy atd., případně.

●Výrobek byl používán v dešti a/nebo projížděl vodní plochou s hloubkou větší než 4 cm.

● Identifikační série / kódy / značky produktu nebo dílů atd. které jsou smazané / nečitelné, značení nebo reliéf vytvořený, vyrobený pro různé účely Náhradní díly nebo originální díly vykazují promáčkliny, mechanické otřesy, tepelné nebo jiné praskliny, praskliny atd. nelze jim přičíst.

●Poškození a závady v důsledku nesprávné manipulace a přepravy ze strany kupujícího.

●Změny původního stavu výrobku přírodními vlivy (koroze, kondenzace atd.) kvůli nevhodným podmínkám skladování.

●Výrobek nebyl používán podle podmínek v uživatelské příručce. – link Závady produktu jsou způsobeny vandalismem nebo podobnými příčinami.

●Záruční doba vypršela.

Podpora: 

Pro technickou podporu kontaktujte přímo KUGOO na adrese support@kugoo.eu.
Klikněte sem a stáhněte si poprodejní zásady KUGOO