Informace o záruce Ninebot

OMEZENÁ ZÁRUKA NA VÝROBEK

Panmi zaručuje původnímu kupujícímu, že produkt bude bez závad (‚Omezená záruka na produkt‘). Společnost Panmi a její autorizovaní prodejci nenesou odpovědnost za škody vzniklé v důsledku toho, že spotřebitel nedodrží poskytnuté pokyny týkající se použití produktu. Tato omezená záruka na produkt se vztahuje na všechny produkty zakoupené od společnosti Panmi a jejích autorizovaných prodejců po dobu 12 měsíců od data přijetí zásilky (‚Omezená záruční doba na produkt‘). Na značkové produkty „Segway-Ninebot“ zakoupené od autorizovaného prodejce se vztahuje 12měsíční záruční lhůta od data přijetí zásilky.

Na naše zboží se vztahují záruky, které nelze vyloučit podle australského spotřebitelského zákona. Máte nárok na výměnu nebo vrácení peněz za závažnou poruchu a náhradu za jakoukoli jinou rozumně předvídatelnou ztrátu nebo poškození. Máte také nárok na opravu nebo výměnu zboží, pokud zboží nemá přijatelnou kvalitu a porucha nepředstavuje závažnou poruchu. Tato omezená záruka na produkt poskytuje dodatečnou ochranu a je preferovanou metodou pomoci zákazníkům, protože jsme ji optimalizovali tak, aby představovala strukturovanější a efektivnější přístup k řešení jakýchkoli problémů, s výhradou níže uvedených podmínek a výjimek.

POKRYTÍ A POUŽITÍ

Pokud bude zjištěna hardwarová závada na základě platné reklamace podané u autorizovaného prodejce v době omezené záruky na produkt, buď: 

 • Opravte produkt bezplatně pro původního kupujícího pomocí nových nebo renovovaných náhradních dílů; nebo
 • Nahraďte produkt novým nebo repasovaným produktem; nebo vraťte peníze za produkt.
VYLOUČENÍ A OMEZENÍ

Tato omezená záruka na produkt se nevztahuje na poškození způsobené za následujících okolností:

 1. Škody způsobené přírodou nebo činy Boží, například údery blesku, cyklóny a podobně.
 2. Nedbalé nebo nesprávné použití produktu.
 3. Komerční použití produktu.
 4. Neoprávněné úpravy jakékoli části produktu.
 5. Poškození způsobené používáním s produkty jiných značek než Segway-Ninebot.
 6. Škody způsobené nedbalostí, nehodou, zneužitím, nesprávným použitím, povodní, požárem, zemětřesením nebo jinými vnějšími příčinami.
 7. Poškození způsobené provozem produktu mimo povolené nebo zamýšlené použití popsané v pokynech výrobce poskytnutých Segway-Ninebot nebo nesprávným napětím nebo napájecím zdrojem
 8. Škody způsobené servisem produktu (včetně upgradů a rozšíření) prováděným kýmkoli, kdo není autorizován společností Panmi k provádění takových služeb; nebo 
 9. Poškození způsobené přirozeným opotřebením.