Informace o záruce Himo

HIMO poskytuje spolehlivou záruku, která je zpracována maximálně bezproblémovým možným způsobem. V níže uvedené tabulce jsou uvedeny záruční lhůty různých produktů, protože záruční doby se liší podle modelů.

Každý prodejce má smluvní povinnost nabídnout záruční list. Pokud má váš produkt HIMO problém související se zárukou, musíte si uschovat původní doklad o koupi, omezenou záruku a oprávněné záruční nároky, abyste mohli ověřit, zda máte nárok na záruku.

Záruční nároky na problémy související s kvalitou

Na všechny závady související s kvalitou u položek prodávaných přímo společností HIMO nebo autorizovanými prodejci HIMO se vztahuje rozsáhlá záruka, která začíná datem nákupu (záruční harmonogram vašeho produktu naleznete v horní části stránky).

Proces: 

 • Kupující musí poskytnout dostatečný doklad o koupi.
 • HIMO musí zdokumentovat, co se stane, když kupující vyřeší problém s produktem.
 • Je vyžadováno sériové číslo vadné položky a/nebo viditelný důkaz zobrazující vadu.
 • Možná bude nutné vrátit položku ke kontrole kvality.
 • U vadných položek, které musí HIMO vrátit, zanikají záruky na tyto náhrady, pokud bude vrácena nesprávná položka nebo pokud nebude vrácena vadná položka.
 • Vadný produkt musíte zabalit do původního obalu nebo do obalu schváleného prodejcem.

Platný doklad o koupi: 

 • Číslo objednávky z online nákupů uskutečněných prostřednictvím HIMO nebo autorizovaných prodejců HIMO.
 • Potvrzení o nákupu, vaše omezená záruka a oprávněné záruční nároky.
 • Datovaný prodejní doklad od autorizovaného prodejce HIMO, který obsahuje popis produktu spolu s jeho cenou.

Upozorňujeme, že pro zpracování záruční reklamace může být vyžadován více než jeden typ dokladu o koupi (např. potvrzení o převodu peněz a potvrzení adresy, na kterou byla položka původně odeslána). Záruční nároky na vady výrobku vyprší jejich původní záruční lhůta po otevření záruční reklamace. Není možné zpracovat záruční reklamaci na položky, u kterých vypršela původní záruční lhůta, doba pro uplatnění reklamace, podle toho, která doba je delší.

ZÁRUKA BUDE NEPLATNÁ A VŠECHNA PRÁVA Z NÍ BUDE ZTRACENA V NÁSLEDUJÍCÍCH SITUACÍCH:

 • Produkt nebyl komercializován společností HIMO ani žádným z jejích autorizovaných prodejců.
 • Výrobek byl upraven nebo opraven neautorizovanými techniky nebo/a použitím vadného, ​​upraveného nebo neoriginálního zařízení/příslušenství.
 • Výrobek utrpěl nehody nebo poškození způsobené vnějšími faktory, atmosférickými podmínkami nebo jinými podobnými událostmi.
 • Poruchy jsou způsobeny špínou, nečistotami, vodou, cizími tělesy atd., případně.
 • Výrobek byl používán v dešti a/nebo proháněn vodní plochou s hloubkou větší než 4 cm.
 • Identifikační série / kódy / značky produktu nebo dílů atd. které jsou smazané / nečitelné, značení nebo reliéf vytvořený, vyrobený pro různé účely Náhradní díly nebo originální díly vykazují promáčkliny, mechanické otřesy, tepelné nebo jiné praskliny, praskliny atd. nelze jim přičíst.
 • Poškození a závady v důsledku nesprávné manipulace a přepravy ze strany kupujícího.
 • Změny původního stavu výrobku přírodními vlivy (koroze, kondenzace atd.) kvůli nevhodným podmínkám skladování.
 • Výrobek nebyl používán podle podmínek v uživatelské příručce. – link Závady produktu jsou způsobeny vandalismem nebo podobnými příčinami.
 • Záruční doba vypršela.

Podpora: 

Pro technickou podporu kontaktujte prodejce nebo internetový obchod, kde jste skútr zakoupili.

Pokud se vám nedaří kontaktovat prodejce, u kterého jste skútr zakoupili, můžete nás kontaktovat přímo na support@HIMO-tech.eu.