Airwheel-garantie-informatie

Garantie

De productgarantie dekt materiaal- en fabricagefouten bij normaal consumentengebruik gedurende één jaar voor de hoofdbehuizing, zes maanden voor de batterij, één maand voor binnen- en buitenbanden vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum. Als er tijdens deze garantieperiode een defect aan het product is en de instructies voor het retourneren van het product worden gevolgd, zullen wij, naar eigen goeddunken, of voor zover toegestaan ​​door de wet, (i) het product repareren met behulp van een nieuw of gereviseerde onderdelen, (ii) het product vervangen door een nieuw of gereviseerd product dat gelijkwaardig is aan het product dat moet worden vervangen, of (iii) u de verkoopprijs van het product geheel of gedeeltelijk terugbetalen. Deze beperkte garantie is, voor zover toegestaan ​​door de wet, van toepassing op elke vorm van reparatie, vervangende onderdelen of vervangende apparaten voor de rest van de oorspronkelijke garantieperiode of negentig dagen, afhankelijk van welke periode het langst is. Alle vervangen onderdelen en producten waarvoor restitutie wordt verleend, worden ons eigendom.

De volgende situaties vallen niet onder de garantie:
Klanten kunnen in de volgende situaties geen aanspraak maken op airwheel productgarantie - 
1. Storing door verkeerd gebruik;
2. Storing veroorzaakt door ongeoorloofde wijzigingen, demontage of reparatie;
3. Onbedoelde schade of storing als gevolg van onjuiste opslag;
4. Afwijkende garantie/aankoopbewijs en product;
5. Buitenkantschade door gebruik;
6. Het demonteren van niet-gespecificeerde onderdelen;
7. Schade of storing veroorzaakt door fietsen op regenachtige dagen of door onderdompelen in water;