Himo-garantie-informatie

HIMO biedt een betrouwbare garantie die op de meest probleemloze manier wordt afgehandeld. Raadpleeg het onderstaande schema voor de garantietermijnen van verschillende producten, aangezien de garantieperioden per model verschillen.

Elke dealer is contractueel verplicht een garantiecertificaat aan te bieden. Als uw HIMO-product een garantiegerelateerd probleem heeft, moet u de originele aankoopbon, uw Beperkte Garantie en in aanmerking komende garantieclaims bewaren om te verifiëren of u in aanmerking komt voor de garantie.

Garantieclaims voor kwaliteitsgerelateerde problemen

Alle kwaliteitsgerelateerde defecten op artikelen die rechtstreeks door HIMO of door HIMO's geautoriseerde wederverkopers worden verkocht, worden gedekt door een uitgebreide garantie, vanaf de aankoopdatum (zie bovenaan de pagina voor de garantietermijn van uw product).

Proces: 

 • De koper moet voldoende aankoopbewijs overleggen.
 • HIMO moet documenteren wat er gebeurt als kopers problemen met het product oplossen.
 • Het serienummer van het defecte artikel en/of een zichtbaar bewijsstuk dat het defect weergeeft, zijn vereist.
 • Het kan nodig zijn om een ​​artikel te retourneren voor kwaliteitscontrole.
 • Voor defecte artikelen die HIMO moet retourneren, vervallen de garanties op die vervangingen als het verkeerde artikel aan HIMO wordt geretourneerd of als het defecte artikel niet wordt geretourneerd.
 • U moet uw defecte product in de originele verpakking of in de door de dealer goedgekeurde verpakking stoppen.

Geldig aankoopbewijs: 

 • Bestelnummer van online aankopen gedaan via HIMO of geautoriseerde wederverkopers van HIMO.
 • Aankoopbon, uw beperkte garantie en in aanmerking komende garantieclaims.
 • Gedateerd aankoopbewijs van een geautoriseerde HIMO-reseller waarop een beschrijving van het product staat, samen met de prijs.

Houd er rekening mee dat er mogelijk meer dan één type aankoopbewijs nodig is om een ​​garantieclaim te verwerken (zoals ontvangstbewijs van de geldoverdracht en bevestiging van het adres waar het item oorspronkelijk naartoe is verzonden). Garantieclaims voor productdefecten vervallen na het openen van een garantieclaim. Het is niet mogelijk om een ​​garantieclaim te verwerken voor artikelen waarvan de oorspronkelijke garantietermijn is verstreken.

DE GARANTIE VERVALT EN ALLE RECHTEN ERUIT GAAN VERLOREN IN DE VOLGENDE SITUATIES:

 • Het product is niet op de markt gebracht door HIMO of een van zijn geautoriseerde dealers.
 • Het product is aangepast of gerepareerd door niet-geautoriseerde technici en/en door gebruik te maken van defecte, aangepaste of niet-originele apparatuur/accessoires.
 • Het product heeft ongelukken of schade geleden als gevolg van externe factoren, atmosferische omstandigheden of andere soortgelijke gebeurtenissen.
 • De fouten worden veroorzaakt door vuil, onzuiverheden, water, vreemde voorwerpen, enz., indien van toepassing.
 • Het product werd gebruikt in de regen en/of door een watermassa gereden met een diepte groter dan 4 cm.
 • Product- of onderdelenidentificatiereeksen/codes/merken enz. die zijn verwijderd/onleesbaar, markeringen of reliëfs zijn aangebracht, gemaakt voor verschillende doeleinden. Reserveonderdelen of originele onderdelen vertonen deuken, mechanische schokken, thermische of andere breuken, scheuren, enz. niet aan hen toe te schrijven.
 • Schade en defecten als gevolg van onjuiste behandeling en transport door de koper.
 • Veranderingen aan de originele staat van het product door natuurlijke invloeden (corrosie, condensatie, etc.)) als gevolg van onjuiste opslagomstandigheden.
 • Het product is niet gebruikt volgens de voorwaarden van de gebruikershandleiding. – link De defecten van het product worden veroorzaakt door vandalisme of vergelijkbare oorzaken.
 • De garantieduur is verstreken.

Ondersteuning: 

Neem voor technische ondersteuning contact op met de verkoper of online winkel waar u de scooter heeft gekocht.

Als u geen contact kunt opnemen met de wederverkoper waar u de scooter heeft gekocht, kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen via support@HIMO-tech.eu.