Samebike-garantie-informatie


Vervaging van de verf, krassen, stootsporen
Schokschade
Niet-omkeerbare wijziging (boren/lassen)
Montage van de kettingkast aan het frame, indien van toepassing

Batterijen

SAMEBIKE-batterijen worden gedekt door een pro rata garantie van 1 jaar.

Gedurende 1 jaar service – Een defecte batterij wordt kosteloos gerepareerd of vervangen voor de klant. De garantieperiode voor een gerepareerde of vervangen batterij blijft ongewijzigd op basis van de oorspronkelijke aankoopdatum.
Na de eerste 1 dienstjaren – Een pro rata tegoed, gebaseerd op maanden dienst, wordt toegepast op de aankoop van een nieuwe batterij. Voor batterijen die tegen een pro rata prijs zijn aangeschaft, geldt een nieuwe garantie van 1 jaar, gebaseerd op de pro rata aankoopdatum.

Er vindt geen contante terugbetaling plaats.

Batterijen kunnen alleen rechtstreeks door samebike worden beoordeeld en defect worden bevonden.

Deze beperkte garantie dekt niet:

1. Defecten of schade als gevolg van ongelukken, misbruik, verkeerd gebruik, abnormaal gebruik (inclusief maar niet beperkt tot stuntrijden, racen of andere soortgelijke activiteiten die niet consistent zijn met het beoogde gebruik van de Producten), onjuiste opslag, abnormale blootstelling aan vloeistoffen, chemicaliën, vocht, schuurmiddelen, zand of vuil, verwaarlozing of abnormale fysieke, elektrische of elektromechanische belasting;
2. Krassen, deuken en cosmetische schade, tenzij veroorzaakt door Heybike;
3. Product waarvan het serienummer of de streepjescode is verwijderd, onleesbaar, beschadigd, gewijzigd of onleesbaar gemaakt;
4. Gewone slijtage;
5. Defecten of schade aan de Producten veroorzaakt door het gebruik van accessoires, producten of hulp-/randapparatuur die niet door Heybike bij de Producten geleverd of goedgekeurd is;
6. Defecten of schade veroorzaakt door montage, testen, bediening, onderhoud, installatie, service, reparatie of aanpassing op een manier die afwijkt van de montage-instructies en gebruikershandleiding;
7. Defecten of schade als gevolg van externe oorzaken zoals een botsing, brand, overstroming, storm, bliksem, aardbeving, blootstelling aan weersomstandigheden, diefstal, doorgebrande zekering of oneigenlijk gebruik van welke elektrische bron dan ook;
8.1 Bovendien dekt deze Beperkte Garantie met betrekking tot de Batterij geen defecten of schade;
8.2 Veroorzaakt door opladen met een batterijlader die niet bedoeld of geschikt is voor gebruik met de batterij of door onjuist gebruik van een batterijlader;
8.3 Wanneer een van de zegels op de batterij verbroken is of tekenen van manipulatie vertoont;
8.4 Wanneer de batterij is gebruikt in andere apparatuur dan de fiets waarvoor deze is gespecificeerd;
8.5 De overeenkomstige problemen met de accu en e-bike vallen niet onder de garantie na gebruik van een accu die niet specifiek is voor uw e-bike-model. We raden u af om een ​​batterij van andere merken te gebruiken op de Heybike e-bike, hoewel de uitgangsspanning van de batterij van de ander ook 48V kan zijn, het batterijbeschermingssysteem mogelijk niet hetzelfde is, er kunnen incompatibele situaties zijn die leiden tot schade aan onze motoren en displays.

Onderdelen en componenten

Originele onderdelen en componenten van Samebike worden gedekt door een beperkte garantie van 1 jaar.(Wanneer alle reserveonderdelen voor garantie naar de klant zijn verzonden, moet de klant de vracht dragen.)
Deze beperkte garantie dekt niet:

1.Gewone slijtage is niet het gevolg van defecten in vakmanschap of materialen. Slijtage kan door Heybike worden beoordeeld. Onderdelen die doorgaans niet gedekt zijn, zijn onder meer, maar zijn niet beperkt tot:

1.1 Remblokken
1.2 rotoren
1.3 spaken
1.4 Banden/binnenbanden
1.5 ketens
1.6 kettingbladen
1.7 cassettes
1.8 Crankstel
1.9 Onderdelen aangetast door corrosie als gevolg van de elementen (vocht, hitte, enz.).
1.10 Beschadiging of verslechtering van de oppervlakteafwerking, het uiterlijk of de esthetiek van het product.
1.11 Frame, vorken, stuur, zadelpen, zadel, remmen, verlichting, crankstel, pedalen, velgen, wielnaaf, vrijloop, cassette, derailleur, shifter, motor, gaspedaal, controller, kabelboom, LCD-display, standaard, reflectoren en hardware, Garantie binnen een week na ontvangst van de goederen. Onderdelen die na zeven dagen tijdens gebruik beschadigd zijn, moeten worden opgeladen.

2. Arbeidskosten voor het vervangen of vervangen van onderdelen.
3. Defecten of schade als gevolg van ongelukken, misbruik, verkeerd gebruik, abnormaal gebruik (inclusief maar niet beperkt tot stuntrijden, racen of andere soortgelijke activiteiten die niet consistent zijn met het beoogde gebruik van de Producten), onjuiste opslag, abnormale blootstelling aan vloeistoffen, chemicaliën, vocht, schuurmiddelen, zand of vuil, verwaarlozing of abnormale fysieke, elektrische of elektromechanische belasting
4. Krassen, deuken en cosmetische schade die niet door Heybike zijn veroorzaakt.
5. Product waarvan het serienummer of de streepjescode is verwijderd, onleesbaar, beschadigd, gewijzigd of onleesbaar gemaakt
6. Defecten of schade aan de Producten veroorzaakt door het gebruik van accessoires, producten of hulp-/randapparatuur die niet door Heybike bij de Producten is geleverd of goedgekeurd.
7. Defecten of schade veroorzaakt door onjuiste montage, testen, bediening, onderhoud, installatie, service, reparatie of aanpassing op een manier die afwijkt van de montage-instructies en gebruikershandleiding.
8. Defecten of schade als gevolg van externe oorzaken, zoals een botsing, brand, overstroming, storm, bliksem, aardbeving, blootstelling aan weersomstandigheden, diefstal, doorgebrande zekering of oneigenlijk gebruik van welke elektrische bron dan ook.

Een garantieclaim indienen

Als u denkt dat uw SAMEBIKE een garantieprobleem heeft, neem dan contact op met ons klantenserviceteam voor instructies over hoe u verder moet gaan: support@samebike.store, whatsapp:+8613143650097