Engwe Garantie-informatie - Pogo Cycles

Garantie-informatie

Elke Engwe eBike valt onder onze fabrieksgarantie van één jaar voor de oorspronkelijke eigenaar tegen alle fabricagefouten. Als u een fiets heeft gekocht en deze vervolgens naar een ander land heeft laten verzenden, worden de onderdelen alleen verzonden naar het land waar de fiets oorspronkelijk naartoe is verzonden. Engwe bikes garandeert dit product, inclusief alle afzonderlijke onderdelen, als volgt tegen defecten in materiaal of vakmanschap:

Engwe Beperkte garantie van 1 jaar

Engwe's fietsonderdelen, waaronder frame, vorken, stuurpen, stuur, balhoofd, zadelpen, zadel, remmen, verlichting, trapas, crankstel, pedalen, velgen, wielnaaf, vrijloop, cassette, derailleur, shifter, motor, gaspedaal, controller, kabelboom, LCD-scherm, standaard, reflectoren en hardware zijn gegarandeerd vrij van fabrieksfouten in materialen en/of vakmanschap gedurende een periode van 1 jaar vanaf de datum van oorspronkelijke aankoop. Slijtage valt niet onder de garantie.De lithium-ionbatterijen van Engwe zijn gegarandeerd vrij van fabricagefouten in materiaal en/of vakmanschap gedurende een periode van 1 jaar vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum. De batterijgarantie dekt geen schade als gevolg van stroompieken, gebruik van een onjuiste oplader, onjuist onderhoud of ander dergelijk misbruik, normale slijtage of waterschade.

Wat gaan we doen om problemen met uw fiets op te lossen? 

Als een onderdeel zonder gebruikersfout defect of beschadigd wordt geacht, sturen we een vervangend onderdeel uit. Wij helpen u bij het vervangen van defecte onderdelen. We zullen alle onderdelen vervangen die tijdens de verzending beschadigd zijn geraakt. We zullen de eigenaar voorzien van een vervangend product als het product na een redelijk aantal pogingen, zoals bepaald door Engwe, niet kan worden gerepareerd.

Wat gaan we niet doen?

Engwe zal geen enkel onderdeel vervangen zonder eerst foto's of video van het beschadigde onderdeel te zien. We bieden geen garantieservice aan tweede eigenaren. Wij zullen geen door de gebruiker beschadigd onderdeel vervangen.We betalen niet voor service of vervanging van onderdelen door derden, tenzij dit voorafgaand aan de reparatie is overeengekomen.Wij betalen niet voor de retourzending van een beschadigd of defect product of onderdeel.Engwe dekt geen schade die tijdens de verzending kan optreden als de eigenaar zijn eigen verzendoptie instelt of als de fiets wordt verzonden met behulp van een expediteur of een vergelijkbare service.

Garantievoorwaarden

Deze garantie geldt alleen voor de oorspronkelijke eigenaar van een Engwe-fiets. Deze garantie is uitdrukkelijk beperkt tot de vervanging van defecte onderdelen, naar eigen goeddunken van Engwe. Deze garantie dekt geen schade of defecten die voortvloeien uit het niet opvolgen van de instructies in de gebruikershandleiding, overmacht, ongelukken, verkeerd gebruik, verwaarlozing, misbruik, commercieel gebruik, wijzigingen, aanpassingen, onjuiste montage, slijtage, installatie van onderdelen of accessoires die niet oorspronkelijk bedoeld zijn voor of compatibel zijn met de fiets zoals deze wordt verkocht, bedieningsfouten, waterschade, extreem rijden, stuntrijden of onjuist vervolgonderhoud. Alleen in extreme gevallen wordt er een volledige vervangende fiets verstrekt. In deze gevallen moet de originele fiets mogelijk naar de fabriek in Engwe worden verzonden voor inspectie/reparatie voordat een nieuwe fiets wordt verzonden. Als er reparaties kunnen worden uitgevoerd, wordt er niet altijd een nieuwe fiets verzonden. Deze garantie geldt niet voor verbruiksartikelen of normale slijtageonderdelen (banden, buizen, remblokken, kabels en behuizing, handvatten, ketting, spaken). Engwe is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor enige schade, storing of verlies veroorzaakt door ongeautoriseerde service of gebruik van niet-geautoriseerde onderdelen. Verzendingsschade moet binnen een redelijke tijd na aankomst van de verzending worden gemeld aan Engwe. In geen geval is Engwe verantwoordelijk voor enige directe, indirecte of gevolgschade, inclusief maar niet beperkt tot schade voor persoonlijk letsel, materiële schade of economische verliezen, ongeacht of deze gebaseerd is op contract, garantie, nalatigheid of productaansprakelijkheid in verband met hun producten.

Claims

Alle claims op deze garantie moeten via Engwe worden ingediend. Bij elk garantieverzoek kan een aankoopbewijs vereist zijn. Voordat u een garantieclaim indient, raden we u aan contact op te nemen met ons technisch ondersteuningsteam op service@engwe-bikes.com , aangezien er mogelijk een eenvoudige oplossing is voor uw probleem. Geldige garantieclaims worden binnen één jaar na de eerste aankoop via Engwe verwerkt. Garantieclaims kunnen worden ingediend bij service@engwe-bikes.com.

Verzendschadeclaims

Inspecteer uw product(en) ONMIDDELLIJK op schade. Vrachtschadeclaims zijn uiterst tijdgevoelig. Wij accepteren geen claims voor vrachtschade later dan 14 dagen na ontvangst van het product.Noteer eventuele schade aan uw product(en) op de vrachtbrief voordat u en de chauffeur de zending aftekenen. Maak foto's van eventuele gevonden schade en dateer de beelden indien mogelijk.Bewaar alle verpakkings- en papierwerk totdat het inspectieproces is voltooid. Meld schadeclaims binnen 14 dagen na levering aan een klantenservicemedewerker van Engwe. Neem contact op met ons technische ondersteuningsteam voor retour-/vervangingsinstructies op service@engwe-bikes.com.

Terugboekingen via creditcard

Als om welke reden dan ook een terugboeking via een creditcard van welk bedrag dan ook een probleem is voor een bestelling en de klant nog steeds in het bezit is van de producten in de bestelling, wordt de garantie onderbroken totdat de terugvordering is opgelost.

R-E-S-P-E-C-T Ontdek wat het voor ons betekent

We zijn er trots op dat we niets anders zijn dan respectvol, aardig, geduldig, vriendelijk en alle andere prettige termen die in deze mix passen, en het is van cruciaal belang dat deze dingen door klanten aan ons team worden teruggegeven. We begrijpen dat wanneer u de klantenondersteuning belt/e-mailt, dit vaak komt omdat er mogelijk iets mis is gegaan of er een probleem is (wat het ergste is!). We begrijpen ook dat deze potentiële problemen vaak frustratie en soms zelfs woede veroorzaken, maar we tolereren GEEN grof/vulgair taalgebruik tegenover ons personeel. Als dit gebeurt, geven we een waarschuwing. Daarna behouden we ons het recht voor om naar eigen goeddunken service te weigeren, accounts te beëindigen, terugbetalingen te doen, garanties ongeldig te verklaren of bestellingen te annuleren. Als deze beslissing wordt genomen, is deze definitief en kan niet ongedaan worden gemaakt.

Toepasselijk recht

Deze Servicevoorwaarden en eventuele afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u Services leveren, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van het Verenigd Koninkrijk