ADO-garantie-informatie

De volgende beperkte garantie is van toepassing op alle huidige ADO-fietsen die vanaf 2021 zijn geproduceerd.

BEPERKTE GARANTIE 

Ⅰ)Levenslange technische ondersteuning

Het merk ADO verbindt zich ertoe levenslange technische service te bieden aan ADO-gebruikers. Indien nodig, neem dan contact met ons op.

Ⅱ)Gratis onderhoudsservice

ADO garandeert de oorspronkelijke eigenaar alleen dat het frame, de stijve vork of originele onderdelen van elke nieuwe ADO elektrische fiets en fiets vrij zijn van materiaal- en fabricagefouten gedurende de volgende gespecificeerde perioden:

Onderdelen

Garantieduur

Garantiebeleid

Structurele onderdelen

(1) Kader

10 jaar

1. Geef gratis de reserveonderdelen en reparatievideo;

2. Klanten kunnen de reserveonderdelen ook bij de derde partij kopen, en ADO deelt de kosten;

3. Als klanten het probleem niet kunnen repareren, stuur het dan terug naar het officiële onderhoudscentrum;

4. Als het nog steeds niet kan worden opgelost, zorgt ADO gratis voor een nieuw exemplaar;

 

Opmerking: Na de secundaire montage van het aandrijfsysteem en het transmissiesysteem is secundaire debuggen vereist. Raadpleeg de volgende instructies:

1. Raadpleeg het "Officiële Product Data Center" om de foutopsporingsvideo te downloaden en fouten op te sporen.

2. Ga voor hulp naar het plaatselijke onderhoudspunt volgens de video.

(2)voorvork

1 jaar

(3)zitbuis

1 jaar

(4)stuur

1 jaar

(5)Aheadset-stuurpen

1 jaar

(6)remhendel

1 jaar

(7)remhendel

1 jaar

(8) tandwielkruk

1 jaar

(9)kettingwiel

1 jaar

(10) duimschakelaar

1 jaar

(11)derailleur

1 jaar

Elektrische onderdelen

(1)oplader

1 jaar

(2)batterij

1 jaar

(3)motor

1 jaar

(4)controller

1 jaar

(5)instrument

1 jaar

(6)booster

1 jaar

(7)USB-oplader

1 jaar

(8)versnellingshendel

1 jaar

(9)2in1-schakelaar

1 jaar

(10)koplamp

1 jaar

Slijtdelen

Handgreep, zadel, pedaal, band, spatbord, enz., slijtagedelen, geen garantietijd, als er schade optreedt tijdens het gebruik, koop dan in de officiële winkel (www.adoebike.com);

Neem contact op met het online servicecentrum of callcenter en geef de volgende informatie op, zodat u kunt profiteren van de ADO-productgarantieservices:

1) Aankoopplatform, inclusief platform/winkelaccount van de verkoper enz. ;

2) Orderfactuur, inclusief ordernummer/ID/datum etc.;

3) E-mailadres en verzendadres;

4) Korte uitleg van het probleem, inclusief beschrijving/foto/korte video enzovoort.

Ⅲ)Betaalde onderhoudsservice

Als het ADO-product om de volgende redenen abnormaal is, biedt het merk ADO de gebruiker gratis technologieadvies en betaalde onderdelenverzending:

Schade veroorzaakt door het gebruik van niet-originele onderdelen bij het installeren van de fiets ;

De onderdelen of producten waarvan de garantietermijn verstreken is;

Schade veroorzaakt door onjuist gebruik, reparatie en onderhoud;

Schade veroorzaakt door de natuurramp, handmatige schade;

Kan het bewijsmateriaal zoals video of foto niet leveren.;

Schade veroorzaakt door het herzien, toevoegen of verminderen van onderdelen;

De onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn, zoals de coating, binnenband, ketting, pedaal;

De schade veroorzaakt door de instroom van water;

VEREISTE MONTAGE BIJ AANKOOP

Deze garantie is alleen van toepassing op fietsen en framesets die nieuw zijn gekocht bij een geautoriseerde ADO-dealer.

BEPERKTE OPLOSSING

Tenzij anders bepaald, is de enige oplossing onder de bovenstaande garantie, of enige impliciete garantie, beperkt tot de vervanging van defecte onderdelen door onderdelen van gelijke of grotere waarde, naar eigen goeddunken van ADO. Deze garantie geldt vanaf de aankoopdatum, ADO uitsluitend voor de oorspronkelijke eigenaar, en is niet overdraagbaar. In geen geval is ADO verantwoordelijk voor enige directe, incidentele of gevolgschade, inclusief maar niet beperkt tot schade voor persoonlijk letsel, materiële schade of economische verliezen, ongeacht of deze gebaseerd is op contract, garantie, nalatigheid, productaansprakelijkheid of enige andere theorie.

UITSLUITINGEN

De bovenstaande garantie, of impliciete garantie, dekt niet:

Normale slijtage aan onderdelen zoals banden, kettingen, remmen, kabels en tandwielen in situaties waarbij er geen sprake is van montage- of materiaalfouten.

Fietsen die niet door een erkende ADO-dealer zijn onderhouden.

Aanpassingen ten opzichte van de oorspronkelijke staat.

Gebruik van de fiets voor abnormale, wedstrijd- en/of commerciële activiteiten of voor andere doeleinden dan waarvoor de fiets is ontworpen.

Schade veroorzaakt door het niet opvolgen van de gebruikershandleiding.

Beschadiging van de lak en sticker als gevolg van deelname aan wedstrijden, springen, bergafwaarts en/of trainen voor dergelijke activiteiten of evenementen als gevolg van het blootstellen van de fiets aan of het rijden op de fiets in zware omstandigheden of klimaten.

Arbeidskosten voor het vervangen of vervangen van onderdelen.

Behalve zoals bepaald in deze garantie en met inachtneming van alle aanvullende garanties, zijn ADO en haar werknemers en agenten niet aansprakelijk voor enig verlies of schade van welke aard dan ook (inclusief incidenteel verlies of gevolgschade veroorzaakt door nalatigheid of wanprestatie) voortvloeiend uit van of betreffende een ADO-fiets.

ADO geeft geen andere garanties, expliciet of impliciet. Alle impliciete garanties, inclusief de garanties op verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel, zijn in duur beperkt tot die van de uitdrukkelijke garanties die hierboven zijn vermeld.

Elke claim tegen deze garantie moet worden ingediend via een geautoriseerde ADO-retailer of distributeur. Het aankoopbewijs of ander bewijs van de aankoopdatum is vereist voordat een garantieclaim kan worden verwerkt.

Voor claims die buiten het land van aankoop worden ingediend, kunnen kosten en aanvullende beperkingen van toepassing zijn.

Garantieduur en details kunnen per frametype en/of per land verschillen. Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten, maar mogelijk hebt u ook andere rechten, die van plaats tot plaats kunnen verschillen. Deze garantie heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.

  • Als het probleem wordt gedetecteerd, stuurt het bedrijf een nieuw onderdeel met een instructievideo over hoe u dit kunt vervangen.