Ninebot-garantie-informatie

BEPERKTE PRODUCTGARANTIE

Panmi garandeert de oorspronkelijke koper dat het product vrij is van defecten (‘Beperkte productgarantie’). Panmi en haar geautoriseerde wederverkopers zijn niet verantwoordelijk voor schade die voortvloeit uit het niet opvolgen door de consument van de verstrekte instructies met betrekking tot het gebruik van het product. Deze beperkte productgarantie is van toepassing op alle producten die bij Panmi en zijn geautoriseerde wederverkopers zijn gekocht gedurende 12 maanden vanaf de datum van ontvangst van verzending (‘Beperkte productgarantieperiode’). Voor producten van het merk Segway-Ninebot die bij een geautoriseerde wederverkoper zijn gekocht, geldt een garantieperiode van 12 maanden vanaf de datum van ontvangst van verzending.

Onze goederen worden geleverd met garanties die niet kunnen worden uitgesloten onder de Australische consumentenwetgeving. U heeft recht op vervanging of terugbetaling bij een ernstige storing en op compensatie voor elk ander redelijkerwijs te verwachten verlies of schade. U heeft ook recht op reparatie of vervanging van de goederen als de goederen niet van aanvaardbare kwaliteit zijn en de tekortkoming geen ernstige tekortkoming oplevert. Deze beperkte productgarantie biedt extra bescherming en is de geprefereerde methode om klanten te helpen, omdat we deze hebben geoptimaliseerd om een ​​meer gestructureerde en efficiënte aanpak te bieden voor het oplossen van eventuele problemen, met inachtneming van de onderstaande voorwaarden en uitsluitingen.

DEKKING EN TOEPASSING

Als er een hardwaredefect wordt gevonden op grond van een geldige claim die binnen de beperkte productgarantieperiode bij de geautoriseerde wederverkoper is ingediend, zullen we: 

 • Repareer het product kosteloos voor de oorspronkelijke koper, met behulp van nieuwe of gereviseerde vervangende onderdelen; of
 • Vervang het product door een nieuw of gereviseerd product; of geef het product terug.
UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN

Deze beperkte productgarantie is niet van toepassing op schade veroorzaakt in de volgende omstandigheden:

 1. Schade veroorzaakt door de natuur of door overmacht, bijvoorbeeld blikseminslag, cyclonen en dergelijke.
 2. Onachtzaam of onjuist gebruik van het product.
 3. Commercieel gebruik van het product.
 4. Ongeautoriseerde wijzigingen aan enig onderdeel van het product.
 5. Schade veroorzaakt door gebruik met producten die niet van Segway-Ninebot zijn.
 6. Schade veroorzaakt door nalatigheid, ongeval, misbruik, misbruik, overstroming, brand, aardbeving of andere externe oorzaken.
 7. Schade veroorzaakt door gebruik van het product buiten het toegestane of beoogde gebruik dat wordt beschreven in de instructies van de fabrikant van Segway-Ninebot of door onjuiste spanning of voeding
 8. Schade veroorzaakt door onderhoud aan het product (inclusief upgrades en uitbreidingen) uitgevoerd door iemand die niet door Panmi is geautoriseerd om dergelijke services uit te voeren; of 
 9. Schade veroorzaakt door natuurlijke slijtage.