Záruka AOVO

180-dňová obmedzená záruka, 2-ročné technické pokyny

Prehlásenie o vrátení platby AOVO:

Od dátumu dodania, O súvisiacich produktoch zakúpených v oficiálnom obchode AOVO, najmä elektrických kolobežkách:
Ak sa vyskytne problém s kvalitou do jedného mesiaca od používania a problém s kvalitou nemožno vyriešiť pod vedením spoločnosti AOVO inžinier, naša spoločnosť poskytne plnú náhradu.
Ak sa vyskytne problém s kvalitou do dvoch mesiacov od používania a problém s kvalitou nemožno vyriešiť pod vedením inžiniera AOVO, naša spoločnosť vám vráti 2/3 náhrady.
Ak sa vyskytne problém s kvalitou do troch mesiacov od používania a problém s kvalitou nemožno vyriešiť pod vedením inžiniera AOVO, naša spoločnosť poskytne 1/3 refundácie
Ak sa vyskytne problém s kvalitou presahujúci tri mesiacov používania, naša spoločnosť akceptuje iba opravy, nepodporuje vrátenie peňazí, AOVO poskytuje Službu opätovného odoslania príslušenstva do 180 dní

Zhrnutie:

 1. Od dátumu dodania, ak má produkt z oficiálneho obchodu AOVO problémy s kvalitou, akceptujeme plnú náhradu do 14 dní.
 2. Ak majú produkty nejaký problém s kvalitou do 30 dní a náš inžinier nedokáže problém vyriešiť, akceptujeme žiadosť o výmenu, alebo ak zákazník potrebuje vrátenie peňazí, ponúkame poplatok za dopravu.
 3. Pre objednávky do 30 dní až 90 dní, ak chcú zákazníci vrátiť produkty, poskytujeme službu plného vrátenia peňazí, zákazníkovi ponúkame poplatok za dopravu späť 30 EUR, odkaz na platbu: 
 4. Pre objednávky do 30 dní až 90 dní poskytujeme aj náhradné diely a všeobecnú údržbu. Nepodporuje výmenu objednávky, akceptuje iba servisné opravy a zákazník potrebuje ponúknuť čiastočné opravy a poplatok za dopravu 40 EUR, odkaz na platbu: https://www.aovostore.com/product/aovo-official-shipping-fee-for-return-refund/
 5. Pre objednávky do 90 dní až 180 dní môžeme akceptovať príslušenstvo poskytujúce záruku, okrem batérie.
 6.  Batéria: Ak elektrický skúter zlyhá v dôsledku zlyhania batérie do 30 dní, môže poskytnúť bezplatnú výmenu. Ak je to viac ako 30 dní, ale do 90 dní, zákazníci musia za nákup batérií zaplatiť polovičnú cenu. Viac ako 3 mesiace znáša zákazník plné náklady na nákup batérie

Záruka:

 1. Ukážte sledovacie číslo zásielky o 3 dni
 2. Bezplatná doprava zo skladu v Nemecku alebo skladu v Spojenom kráľovstve, dodanie 4-8 dní
 3. 30-dňová záruka vrátenia peňazí a výmeny
 4. 90-dňová záruka na opravy, bez batérie
 5. 180-dňové príslušenstvo  poskytuje záruku bez batérie
 6. Pri objednávke zanechajte svoje telefónne číslo, aby sme mohli objednávku odoslať čo najskôr
 7.  Ak máte svoj vlastný kanál pre fanúšikov na YouTube a fanúšikov viac ako 50 000 ľudí, po vykonaní objednávky môžete kontaktovať našu službu marketingovej spolupráce prostredníctvom e-mailu: aovosales@gmail.com, Stačí, ak pre nás natočíte video s recenziou, môžete získať šancu vlastniť náš najvýkonnejší elektrický skúter BOGIST C1 Pro zadarmo!

ABY SA SPĹŇALI NA ZÁRUČNÝ SERVIS

 1. Do 90 dní od nákupu musíte predložiť kópiu potvrdenia o predaji od schváleného maloobchodného partnera alebo číslo objednávky od www.aovostore.com
 2. Produkt nemožno použiť na prenájom ani na komerčné účely.
 3. Produkt nemožno použiť na súťaž
 4. Obmedzená 90-dňová záruka sa vzťahuje iba na diely alebo problémy spôsobené chybami výrobcu
 5. Musíte získať kontakt prostredníctvom e-mailu: aovohelp@gmail.com, a podať žiadosť o opravu alebo vrátenie

OBMEDZENIA ZODPOVEDNOSTI

 • Táto obmedzená 90-dňová záruka je po prvom predaji produktu neprenosná.
 • Táto obmedzená 90-dňová záruka sa vzťahuje iba na diely spôsobené chybou výrobcu
 • Na produkte, jeho výkone ani inak nie je možné vykonať žiadne neschválené úpravy, aby táto obmedzená 90-dňová záruka zostala v platnosti.
 • Za odtiahnutie, stratu času, stratu používania, nepohodlie, náhodné alebo následné škody sa neposkytuje žiadna náhrada.
 • Záruka zaniká, ak sa zistí poškodenie vodou súvisiace s počasím. Majiteľ je zodpovedný za skladovanie a ochranu pred poveternostnými vplyvmi.
 • AOVO neposkytuje žiadnu záruku s ohľadom na produkty alebo obchodné príslušenstvo, ktoré nevyrobilo AOVO, vrátane, ale nie výlučne, motorov, pneumatík , kolesá a batérie, takéto produkty alebo obchodné príslušenstvo, na takéto položky sa vzťahuje záruka pôvodného výrobcu, ak existuje.
 • Táto obmedzená 90-dňová záruka sa nevzťahuje na drobné povrchové chyby, škrabance, trhliny alebo iné kozmetické poškodenia spôsobené bežným používaním alebo iné úmyselné alebo neúmyselné poškodenie produktu.
 • Táto obmedzená 90-dňová záruka sa nebude vzťahovať na žiadne poškodenie, ktoré je výsledkom použitia nesprávnych čistiacich prostriedkov, rozpúšťadiel alebo chemikálií na produkt, poškodenia vodou, dymu alebo sadzí, alebo vystavenia slanej vode, morskému vánku alebo soli.
 • Táto obmedzená 90-dňová záruka sa nevzťahuje na žiadne škody spôsobené starnutím, ako je vyblednutie farby, poškodenie pokovovaných povrchov, poškodenie gumy alebo plastov alebo hrdzavenie.
 • Táto obmedzená 90-dňová záruka sa nevzťahuje na nesprávnu opravu alebo nesprávnu diagnostiku problémov.
 • Poškodenie spôsobené nesprávnym používaním alebo zanedbaním, používaním iným, ako je uvedené v príručke majiteľa, alebo používaním za abnormálnych podmienok nie je kryté touto obmedzenou 90-dňovou zárukou.
 • Táto obmedzená záruka sa nevzťahuje na produkty predávané z druhej ruky, otvorené krabice, vrátane, ale nie výlučne, podlahových modelov (pokiaľ nie je k dátumu nákupu schválená záruka výrobcom). Repasované vybavenie, vybavenie predávané bez záruky výrobcu alebo predávané „tak, ako je“.

Záruka zaniká, ak váš Hoverboard/Scooter vykazuje viditeľné známky poškodenia alebo bol zneužitý nad rámec toho, čo sa považuje za bežné používanie, vrátane poškodenia vodou. Na opotrebenie sa táto záruka nevzťahuje, iba na chyby v remeselnej výrobe, ako je získanie DOA produktu alebo zlá drevotrieska.