Informácie o záruke Himo

HIMO poskytuje spoľahlivú záruku, ktorá je spracovaná tým najbezproblémovejším možným spôsobom. V tabuľke nižšie nájdete záručné lehoty rôznych produktov, pretože záručné doby sa líšia v závislosti od modelov.

Každý predajca je zmluvne povinný poskytnúť záručný list. Ak má váš produkt HIMO problém týkajúci sa záruky, musíte si ponechať pôvodný doklad o kúpe, vašu obmedzenú záruku a oprávnené záručné nároky, aby ste si overili, či máte nárok na záruku.

Záručné nároky na problémy súvisiace s kvalitou

Na všetky chyby súvisiace s kvalitou položiek predávaných priamo spoločnosťou HIMO alebo autorizovanými predajcami HIMO sa vzťahuje rozsiahla záruka, ktorá začína plynúť dátumom nákupu (časový harmonogram záruky nájdete v hornej časti stránky).

Proces: 

 • Kupujúci musí poskytnúť dostatočný doklad o kúpe.
 • HIMO musí zdokumentovať, čo sa stane, keď kupujúci vyriešia problém s produktom.
 • Požaduje sa sériové číslo chybnej položky a/alebo viditeľný dôkaz zobrazujúci chybu.
 • Možno bude potrebné vrátiť položku na kontrolu kvality.
 • V prípade chybných položiek, ktoré musí spoločnosť HIMO vrátiť, sú záruky na tieto náhradné diely neplatné, ak sa spoločnosti HIMO vráti nesprávna položka alebo ak sa chybná položka nevráti.
 • Váš chybný produkt musíte vložiť do pôvodného balenia alebo do balenia schváleného predajcom.

Platný doklad o kúpe: 

 • Číslo objednávky z online nákupov uskutočnených prostredníctvom HIMO alebo autorizovaných predajcov HIMO.
 • Potvrdenie o kúpe, vaša obmedzená záruka a oprávnené záručné nároky.
 • Datovaný doklad o predaji od autorizovaného predajcu HIMO, ktorý obsahuje popis produktu spolu s jeho cenou.

Upozorňujeme, že na spracovanie záručnej reklamácie môže byť potrebný viac ako jeden typ dokladu o kúpe (napríklad potvrdenie o prevode peňazí a potvrdenie adresy, na ktorú bola položka pôvodne odoslaná). Záručné nároky na chyby produktu po otvorení reklamácie vyprší ich pôvodná záručná doba. Nie je možné vybaviť záručnú reklamáciu na položky, ktorých pôvodná záručná doba uplynula, podľa toho, ktorá doba je dlhšia.

ZÁRUKA BUDE NEPLATNÁ A VŠETKY PRÁVA Z NEJ STRATENÉ V NASLEDUJÚCICH SITUÁCIÁCH:

 • Produkt nebol komerčne dostupný spoločnosťou HIMO ani žiadnym z jej autorizovaných predajcov.
 • Produkt bol upravený alebo opravený neautorizovanými technikmi alebo/a použitím chybného, ​​upraveného alebo neoriginálneho zariadenia/príslušenstva.
 • Produkt utrpel nehodu alebo poškodenie spôsobené vonkajšími faktormi, atmosférickými podmienkami alebo akýmikoľvek inými podobnými udalosťami.
 • Poruchy sú spôsobené špinou, nečistotami, vodou, cudzími telesami atď.v prípade potreby.
 • Výrobok sa používal v daždi a/alebo prechádzal cez vodnú plochu s hĺbkou väčšou ako 4 cm.
 • Identifikačné série / kódy / značky produktov alebo častí atď. ktoré sú vymazané / nečitateľné, značenie alebo reliéf vytvorený, vyrobený na rôzne účely Náhradné diely alebo originálne diely vykazujú preliačiny, mechanické otrasy, tepelné alebo iné praskliny, praskliny atď. nemožno im pripísať.
 • Poškodenie a vady v dôsledku neodbornej manipulácie a prepravy zo strany kupujúceho.
 • Zmeny pôvodného stavu výrobku prírodnými vplyvmi (korózia, kondenzácia atď.) v dôsledku nevhodných skladovacích podmienok.
 • Produkt nebol používaný v súlade s podmienkami návodu na použitie. – link Chyby produktu sú spôsobené vandalizmom alebo podobnými príčinami.
 • Záručná doba uplynula.

Podpora: 

Pre technickú podporu kontaktujte predajcu alebo internetový obchod, kde ste kolobežku kúpili.

Ak sa nemôžete skontaktovať s predajcom, u ktorého ste kolobežku kúpili, môžete nás kontaktovať priamo na support@HIMO-tech.eu.