Informácie o záruke Engwe - Pogo Cycles

Informácie o záruke

Na každý Engwe eBike sa vzťahuje jednoročná all-inclusive záruka výrobcu pre pôvodného vlastníka na všetky výrobné chyby. Ak ste si kúpili bicykel a potom ste ho odoslali do inej krajiny, diely budú odoslané iba do krajiny, do ktorej bol bicykel pôvodne odoslaný. Spoločnosť Engwe bikes poskytuje záruku na tento produkt vrátane všetkých jednotlivých komponentov na chyby materiálu alebo spracovania takto:

Engwe Obmedzená 1-ročná záruka

Komponenty bicykla Engwe vrátane rámu, vidlíc, predstavca, riadidiel, náhlavnej súpravy, sedlovky, sedla, brzd, svetiel, stredovej konzoly, kľuky, pedálov, ráfikov, náboja kolesa, voľnobežky, kazety, prehadzovačky, radenia, motora, plynu, ovládač, káblový zväzok, LCD displej, stojan, reflektory a hardvér majú záruku, že neobsahujú chyby materiálu a/alebo spracovania po dobu 1 roka od dátumu pôvodného nákupu. Opotrebenie nie je kryté zárukou.Na lítium-iónové batérie Engwe sa vzťahuje záruka, že neobsahujú výrobné chyby materiálu a/alebo spracovania po dobu 1 roka od dátumu pôvodného nákupu. Záruka na batériu sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené prepätím, použitím nesprávnej nabíjačky, nesprávnou údržbou alebo iným podobným nesprávnym používaním, bežným opotrebovaním alebo poškodením vodou.

Čo urobíme, aby sme odstránili problémy s vaším bicyklom? 

Ak sa komponent považuje za chybný alebo poškodený bez chyby používateľa, vydáme náhradný diel. Pomôžeme vám pri výmene akéhokoľvek chybného dielu. Všetky diely, ktoré sa považujú za poškodené počas prepravy, vymeníme. Vlastníkovi poskytneme náhradný výrobok, ak ho nebude možné opraviť ani po primeranom počte pokusov podľa rozhodnutia spoločnosti Engwe.

Čo neurobíme?

Engwe nevymení žiadnu časť bez toho, aby si najprv pozrel fotografie alebo video poškodenej časti. Druhým vlastníkom neponúkneme záručný servis. Nevymeníme žiadnu časť poškodenú používateľom.Nebudeme platiť za žiadnu službu tretej strany ani výmenu dielov, pokiaľ sa tak nedohodneme pred opravou.Nebudeme platiť za spätnú prepravu akéhokoľvek poškodeného alebo chybného produktu alebo komponentu.Spoločnosť Engwe nekryje žiadne škody, ktoré môžu nastať počas prepravy, ak si vlastník nastaví vlastnú možnosť dopravy alebo ak je bicykel odoslaný prostredníctvom špeditéra alebo podobnej služby.

Záručné podmienky

Táto záruka sa vzťahuje iba na pôvodného vlastníka bicykla Engwe. Táto záruka je výslovne obmedzená na výmenu chybných dielov podľa vlastného uváženia spoločnosti Engwe. Táto záruka sa nevzťahuje na žiadne poškodenie alebo chyby vyplývajúce z nedodržania pokynov v manuáloch vlastníka, z dôvodu vyššej moci, nehody, nesprávneho použitia, zanedbania, zneužitia, komerčného použitia, úprav, úprav, nesprávnej montáže, opotrebovania, inštalácie dielov alebo príslušenstvo, ktoré nebolo pôvodne určené alebo nekompatibilné s bicyklom pri predaji, chyba operátora, poškodenie vodou, extrémne jazdenie, kaskadérske jazdenie alebo nesprávna následná údržba. Iba v extrémnych prípadoch bude vydaný celý náhradný bicykel. V týchto prípadoch môže byť potrebné pôvodný bicykel odoslať do zariadenia Engwe na kontrolu/opravu pred odoslaním nového bicykla. Ak je možné vykonať opravu, nový bicykel nebude vždy odoslaný. Táto záruka sa nevzťahuje na spotrebný materiál ani na bežné opotrebované diely (pneumatiky, duše, brzdové doštičky, káble a kryt, rukoväte, reťaz, špice). Spoločnosť Engwe nenesie zodpovednosť za žiadne poškodenie, zlyhanie alebo stratu spôsobenú akoukoľvek neoprávnenou službou alebo použitím nepovolených dielov. Poškodenie pri preprave je potrebné nahlásiť spoločnosti Engwe v primeranom čase po doručení zásielky. Spoločnosť Engwe v žiadnom prípade nezodpovedá za žiadne priame, nepriame alebo následné škody vrátane, bez obmedzenia, škôd za zranenie osôb, poškodenie majetku alebo ekonomické straty, či už na základe zmluvy, záruky, nedbalosti alebo zodpovednosti za produkt v súvislosti s jej produktmi.

Nároky

Všetky nároky na túto záruku musia byť uplatnené prostredníctvom spoločnosti Engwe. Pri každej žiadosti o záruku sa môže vyžadovať doklad o nákupe. Pred uplatnením záručnej reklamácie vám odporúčame, aby ste sa obrátili na náš tím technickej podpory na čísle service@engwe-bikes.com , pretože môže existovať jednoduchá oprava pre váš problém. Platné záručné reklamácie budú spracované prostredníctvom spoločnosti Engwe do jedného roka od prvého nákupu. Nároky na záruku možno podať na service@engwe-bikes.com.

Nároky na poškodenie pri preprave

OKAMŽITE skontrolujte, či váš produkt (produkty) nie je poškodený. Nároky na poškodenie nákladu sú mimoriadne časovo citlivé. Neakceptujeme reklamácie na poškodenie pri preprave neskôr ako 14 dní od prijatia produktu.Poznamenajte si akékoľvek poškodenie vašich produktov na nákladnom liste predtým, ako vy a vodič odhlásite zásielku. Odfoťte akékoľvek poškodenie, ktoré sa nájde, a ak je to možné, označte dátum.Uschovajte si všetky obaly a papiere, kým sa nedokončí proces kontroly. Nároky na poškodenie nahláste do 14 dní od doručenia zástupcovi služieb zákazníkom spoločnosti Engwe. Ak chcete získať pokyny na vrátenie alebo výmenu, kontaktujte náš tím technickej podpory na adrese service@engwe-bikes.com.

Vrátenie prostriedkov z kreditnej karty

Ak je z akéhokoľvek dôvodu vrátená platba kreditnou kartou v akejkoľvek sume problémom v objednávke a zákazník má stále v držbe produkty v rámci uvedenej objednávky, záruka bude pozastavená, kým sa vrátená suma nevyrieši.

R-E-S-P-E-C-T Zistite, čo to pre nás znamená

Sme hrdí na to, že sme len úctivý, láskavý, trpezlivý, priateľský a všetky ostatné príjemné výrazy, ktoré by sa do toho zmestili, a je dôležité, aby zákazníci tieto veci vrátili nášmu tímu. Chápeme, že častokrát, keď zavoláte alebo pošlete e-mail zákazníckej podpore, je to preto, že sa niečo mohlo pokaziť alebo sa vyskytol problém (čo je najhoršie!). Chápeme tiež, že tieto potenciálne problémy často spôsobujú frustráciu a niekedy dokonca hnev, ale NEBUDEME tolerovať hrubé/vulgárne výrazy voči našim zamestnancom. Ak k tomu dôjde, ponúkneme vám varovanie, potom si vyhradzujeme právo odmietnuť službu, zrušiť účty, vrátiť peniaze, zrušiť záruky alebo zrušiť objednávky podľa vlastného uváženia. Ak sa prijme toto rozhodnutie, je konečné a nemožno ho vrátiť späť.

Rozhodné právo

Tieto zmluvné podmienky a akékoľvek samostatné zmluvy, ktorými vám poskytujeme služby, sa budú riadiť a vykladať v súlade so zákonmi Spojeného kráľovstva